Během letních prázdnin omezená pracovní doba!  (viz. kontakt)

Ambulance fyzioterapie STAROVICE 

nestátní zdravotnické zařízení