Ceny platné od 12. 10. 2021

Všechny služby jsou v zařízení poskytovány za přímou platbu v hotovosti, bez účasti zdravotních pojišťoven. 

  Cena složitějších manuálních technik se odvíjí od rozsahu a závažnosti řešeného problému a tělesné konstituce klienta.


Komplexní vstupní vyšetření, stanovení diagnózy a plán cílené terapie

Bez vyšetření nelze přistoupit k léčbě.. máme- li vyřešit konkrétní problém, je nezbytné objasnit si jeho příčinu, tudíž provést vyšetření pohledem, pohmatem a za pomoci několika dalších potřebných testů. Nález je vždy každému ukázán, vysvětlen a objasněn, stejně jako dostupná řešení. K některým krokům řešení zvládneme přistoupit již během této návštěvy, k dalším je možno se dostat následně, postupně. O stručnou kontrolu se vždy opírá každá další návštěva, aby se výsledky zhodnotily, případně se způsob řešení operativně upravival. 

55 min

700 Kč

Techniky měkkých tkání, trakce a mobilizace kloubů

Ošetření bolestí pohybového aparátu účinnou metodou vedenou postupně po jednotlivých vrstvách tkání s uvolněním a docentrováním kloubů. Nejedná se o ,,masáž", tato metoda je daleko složitější a pro terapeuta manuálně o mnoho náročnější, avšak přináší opravdu velkou úlevu od bolesti a je rovněž cestou odstranění kloubních blokád a zvětšení rozsahu pohybu v kloubu/ech.

30 - 60 min; dle rozsahu a závažnosti problému

500 - 1000 Kč

Diagnostika a terapie nohou

dětí a dospělých

Podrobné statické i dynamické vyšetření nohou, objasnění nálezu a jeho cílené řešení.

Aktivní řešení zahrnuje speciální cvičení, v případě potřeby dále rovněž výrobu korekčních stélek na míru či kineziotaping. Dalšími kroky terapie je obuvnické poradenství s doporučením vhodné obuvi. 

55 min

V případě potřeby navíc: 
cena korekční stélky 250 - 400 Kč

cena tejpování nohou 100 - 300 Kč

600 - 700 Kč

Reflexní a vazivová masáž

Metoda uvolňující měkké tkáně a zároveň příznivě ovlivňující chod tělesných orgánů nastavením optimálního tonu vegetativniho nervového systému. 
30 min - 60 min; dle rozsahu ošetřované oblasti a domluvy
500 - 1000 Kč

Klasická a sportovní masáž


30 - 120 min
400
- 1600
60 min - 800 Kč

Kineziotaping

2 Kč za 1 cm pásky (3 Kč za 1cm hedvábné pásky). Cena zahrnuje rovněž podlepení tejpovací pásky speciálním lepidlem pro zvýšení kvality a trvanlivosti tejpování. Při požadavku tejpování ochlupených částí těla je nutná depilace. Lépe je ošetřovanou plochu oholit den předem a snížit tak podráždění pokožky! 

Konečná cena se odvíjí od délky návštěvy + spotřebovaného materiálu.

Při rozsáhlejší aplikaci cena dohodou.

Manuální ošetření jizev

Uvolnění jizev proti vtažení, zlepšení jejich stavu a pohyblivosti daného telesného segmentu. 
20 - 30 min 

300 - 500 


Manuální lymfodrenáž

Velmi příjemná technika užívaná především k terapii otoků, celulitidy, tlakových bolestí, trávicích obtíží atd. Dle požadavku, potřeby terapie a domluvy lze využít kterékoliv sestavy či libovolné kombinace sestav (krk zepředu, krk zezadu, obličej + hlava, hrudník, břicho, horní končetiny, dolní končetiny zepředu, dolní končetiny zezadu, bedra, záda). 
Možnost provedení celotělové manuální lymfodrenáže v trvání 200 min, během které jsou ošetřeny všechny výše popsané partie. 

V ceně je zahrnut lymfodrenážní nápoj.
40 - 200 min 

600 - 1800

(např. manuální lymfodrenáž dolních končetin včetně břicha
900 Kč) 

Těhotenská či poporodní péče

Úleva od obtíží, příprava na porod a mateřství.
Vyšetření a nastolení optimálního stavu těla po porodu.

Dle potřeby zahrnuje manuální techniky (masáž, trakce, mobilizace, ošetření jizev, PIR, AGR atd.), těhotenské cvičení, poporodní cvičení, poradenství a konzultace aktivit a pomůcek, tejpování atd.

40 - 60 min 

500 - 800

Anticelulitidní masáž

30 - 60 min

500 - 1000

Individuální cvičení pro 1 - 2 osoby

Různého druhu: SM systém, DNS koncept, kruhový trénink, cvičení pro těhotné, cvičení pro obézní, cvičení na korekci vad nohou...

40 - 60 min

400 - 600 Kč dohromady 

Pozitivní termoterapie pomocí infralampy

Nahřívání infračerveným světlem.
Lze využít samostatně - doprovázeno manuálním protahováním prohřívané oblasti nebo jako součást komplexní terapie (prohřívání je pak zahrnuto v ceně).

10 - 30 min; dle potřeby a velikosti nahřívané plochy

200 - 600

Rebox terapie

Léčba přístrojem Rebox -physio 3, druh elektroterapie působící proti bolesti a otoku. 
Lze aplikovat samostatně či jako součást komplexní fyzioterapeutické péče.  

10 - 30 min; dle nálezu, požadovaného rozsahu a domluvy

200 - 600 Kč

Výroba aktivních korekčních stélek do obuvi

Cena za materiál: 200 - 400 Kč (dle spotřeby)

Výroba aktivních korekčních stélek je vždy součástí 50 - 60 minutového procesu vyšetření, zhodnocení a ošetření nohou (viz. výš).

200 - 400 Kč

Workshopy a přednášky

Tématické (ergonomie při práci, nadváha a obezita, těhotenství, porod, poporodní péče, vývoj dětí, diagnostika a terapie vadného držení těla a skolióz, diagnostika a terapie vad nohou, sportovní fyzioterapie atd.). Dle dohody. 

Pro skupiny jednotlivců, firmy, mateřská centra, zájmové organizace, školky, školy, sportovní týmy atd.

Pořádané v ordinaci i mimo ni. Mohu dojet na místo určení.

Cena dohodou. Nejsem plátce DPH.

dohodou 

Za nedostavení se na smluvený termín bez předchozí včasné omluvy (aspoň 12 hodin předem) je účtován poplatek 100 - 200 Kč (dle délky smluveného termínu). Při další absenci v řadě je účtována již plná cena návštěvy!
Jedná se o pokrytí nákladů na chod nevytížené ordinace.

PERMANENTKY

Využijte možnost uplatnění příspěvku vaší zdravotní pojišťovny na soustavnou pohybovou aktivitu! V ordinaci vám bude vystaven doklad.

DÁRKOVÉ POUKAZY

Dárkový poukaz na služby v ambulanci Fyzio Prošková lze vystavit v jakékoliv hodnotě, na jakoukoliv konkrétní proceduru či na služby dle vlastního výběru obdarovaného. 

Krásný dárek, kterým uděláte radost.