Ceny platné od 1. 4. 2024

Všechny služby jsou v zařízení poskytovány za přímou platbu v hotovosti, bez účasti zdravotních pojišťoven. 

Zjistěte si možnosti příspěvků u své zdravotní pojišťovny, s vydaným finančním dokladem můžete následně čerpat finanční podporu.

  Cena složitějších manuálních technik se odvíjí od rozsahu a závažnosti řešeného problému a tělesné konstituce klienta.


Komplexní vstupní vyšetření, stanovení diagnózy a plán cílené terapie

Bez vyšetření nelze přistoupit k léčbě.. Máme- li vyřešit konkrétní problém, je nezbytné objasnit si jeho příčinu, tudíž provést vyšetření pohledem, pohmatem a za pomoci několika dalších potřebných testů. Nález je vždy každému ukázán, vysvětlen a objasněn, stejně jako dostupná řešení. K některým krokům řešení zvládneme přistoupit již během této návštěvy, k dalším je možno se dostat následně, postupně. O stručnou kontrolu se vždy opírá každá další návštěva, aby se výsledky zhodnotily, případně se způsob řešení operativně upravil.

55 min

1000-1100 Kč

Diagnostika a terapie nohou dětí a dospělých

Podrobné statické i dynamické vyšetření nohou, objasnění nálezu a jeho cílené řešení.

Aktivní řešení zahrnuje speciální cvičení, v případě potřeby dále rovněž výrobu korekčních stélek na míru či kineziotaping. Dalšími kroky terapie je obuvnické poradenství s doporučením vhodné obuvi.

55 min


V případě potřeby navíc:
cena korekční stélky: 250 - 400 Kč

cena tejpování nohou: 100 - 300 Kč

1000-1100 Kč

Techniky měkkých tkání, trakce a mobilizace kloubů

Ošetření bolestí pohybového aparátu účinnou metodou vedenou postupně
po jednotlivých vrstvách tkání s uvolněním a centrováním kloubů. Nejedná se
o ,,masáž", tato metoda je daleko složitější a pro terapeuta manuálně o mnoho náročnější, avšak přináší opravdu velkou úlevu od bolesti a je rovněž cestou odstranění kloubních blokád a zvětšení rozsahu pohybu v kloubu/ech.

30 - 60 min; dle rozsahu a závažnosti problému

1200 Kč/hod.

Reflexní a vazivová masáž

Metoda uvolňující měkké tkáně a zároveň příznivě ovlivňující chod tělesných orgánů nastavením optimálního tonu vegetativniho nervového systému.
30 min - 90 min; dle rozsahu ošetřované oblasti a domluvy

1200 Kč/hod.

Klasická a sportovní masáž

Masážní technika zaměřená na uvolnění pohybového aparátu po výkonu či
v průběhu sportovní přípravy.

30 - 120 min; dle rozsahu ošetřované oblasti a domluvy

1000 Kč/hod.

Kineziotaping

Aplikace tejpovacích pásek.

2 Kč za 1 cm pásky (3 Kč za 1cm hedvábné pásky). Cena zahrnuje rovněž podlepení tejpovací pásky speciálním lepidlem pro zvýšení kvality
a trvanlivosti tejpování. Při požadavku tejpování ochlupených částí těla je nutná depilace. Lépe je ošetřovanou plochu oholit den předem a snížit tak podráždění pokožky!

Konečná cena se odvíjí od délky návštěvy + spotřebovaného materiálu.

Při rozsáhlejší aplikaci cena dohodou.

Manuální ošetření jizev

Uvolnění jizev proti vtažení, zlepšení jejich stavu a tím celkové pohyblivosti daného tělesného segmentu. Vysvětlení podstaty péče o jizvu a zaučení jednotlivých technik.

30 min

500 Kč

Manuální lymfodrenáž

Velmi příjemná technika užívaná především k terapii otoků, celulitidy, tlakových bolestí, trávicích obtíží atd. Dle požadavku, potřeby terapie a domluvy lze využít kterékoliv sestavy či libovolné kombinace sestav (krk zepředu, krk zezadu, obličej + hlava, hrudník, břicho, horní končetiny, dolní končetiny zepředu, dolní končetiny zezadu, bedra, záda). 

Možnost provedení celotělové manuální lymfodrenáže v trvání 200 min, během které jsou ošetřeny všechny výše popsané partie. 

V ceně je zahrnut lymfodrenážní čaj.

40 - 200 min 

900 Kč/hod.

(např. manuální lymfodrenáž dolních končetin včetně břicha
1000 Kč) 

Těhotenská či poporodní péče

Úleva od obtíží, příprava na porod a mateřství.
Vyšetření a nastolení optimálního stavu těla po porodu.

Dle potřeby zahrnuje manuální techniky (masáž, trakce, mobilizace, ošetření jizev, PIR, AGR atd.), těhotenské cvičení, poporodní cvičení, poradenství a konzultace aktivit a pomůcek, tejpování atd.

40 - 60 min 

1000 Kč/hod

Anticelulitidní masáž

30 - 60 min

1000 Kč/hod.

Individuální cvičební lekce

Možno pro 1 - 2 osoby.

Kurz cvičení různého druhu: SM systém, DNS koncept, cvičení na velkém míči, senzomotorická cvičení... Nejedná se o obyčejnou cvičební lekci, ale o ucelený cvičební program plný praxe i teorie. Doporučení vhodného cvičení ku stavu a cílům u každého individuálně. Vysvětlení podstaty daného cvičení, nácvik správné techniky, aby byl člověk dále schopen samostatně pokračovat.

40 - 60 min

800 Kč/hod.

Pozitivní termoterapie pomocí infralampy

Nahřívání infračerveným světlem.
Lze využít samostatně - doprovázeno manuálním protahováním prohřívané oblasti nebo jako součást komplexní terapie (prohřívání je pak zahrnuto v ceně).

10 - 30 min; dle potřeby a velikosti nahřívané plochy

200-600

Rebox terapie

Léčba přístrojem Rebox -physio 3, druh elektroterapie působící proti bolesti
a otoku. 
Lze aplikovat samostatně či jako součást komplexní fyzioterapeutické péče.  

10 - 30 min; dle nálezu, požadovaného rozsahu a domluvy

200-600 Kč

Výroba aktivních korekčních stélek do obuvi

Cena za materiál: 200 - 400 Kč (dle spotřeby materiálu)

Výroba aktivních korekčních stélek je vždy součástí cca 55 minutového procesu vyšetření, zhodnocení a ošetření nohou (viz. výš).

350-500 Kč

Workshopy a přednášky

Tématické (ergonomie při práci, nadváha a obezita, těhotenství, porod, poporodní péče, vývoj dětí, diagnostika a terapie vadného držení těla a skolióz, diagnostika a terapie vad nohou, sportovní fyzioterapie atd.). Dle dohody. 

Pro skupiny jednotlivců, firmy, mateřská centra, zájmové organizace, školky, školy, sportovní týmy atd.

Pořádané v ordinaci i mimo ni. Mohu dojet na místo určení.

Cena dohodou. Nejsem plátce DPH.

dohodou 


Za nedostavení se na smluvený termín bez předchozí včasné omluvy (aspoň 12 hodin předem) je účtován poplatek 200 Kč. Při další absenci v řadě je účtována již plná cena návštěvy!
Jedná se o pokrytí nákladů na chod nevytížené ordinace.

PERMANENTKY

Využijte možnost uplatnění příspěvku vaší zdravotní pojišťovny na soustavnou pohybovou aktivitu! V ordinaci vám bude vystaven doklad.

DÁRKOVÉ POUKAZY

Dárkový poukaz na služby v ambulanci Fyzio Prošková lze vystavit v jakékoliv hodnotě, na jakoukoliv konkrétní proceduru či na služby dle vlastního výběru obdarovaného. 

Krásný dárek, kterým uděláte radost.

FYZIO PROŠKOVÁ
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!