8.00 - 16.00 * 10 minut péče 100 Kč

od 16.00 * 10 minut péče 120 Kč

děti do 15ti let * 10 minut péče 70 Kč


Cena za čistý čas strávený v ordinaci, který je vždy využit maximálně efektivně!

Délka terapie se odvíjí od závažnosti problému, od rozsahu požadované procedury, tělesné konstituce a stavu klienta (pravidelné návštěvy zaručují kratší čas terapie/ regenerace/ rekondice).


Komplexní vstupní vyšetření, stanovení diagnózy a plán cílené terapie

Potřebné pro plánovanou spolupráci a cílené řešení konkrétního zdravotního problému.

Detailní rozbor stavu pohybového aparátu včetně objasnění nálezu a strategie řešení. Účtováno jen při 1. návštěvě (další průběžná kontrolní vyšetření jsou automatickou součástí individuální komplexní fyzioterapie).

45 - 60 minut 

Individuální komplexní fyzioterapie

Preventivní/ poúrazová/ pooperační/ péče, terapie bolestivých stavů akutních, chronických/ terapie vrozených i získaných vývojových vad/ terapie funkčních, strukturálních poruch pohybového aparátu/ péče o těhotné/ péče o obézní/ péče o sportovce atd.


Terapie speciálními odbornými koncepty, zahrnující využití manuálních technik, pohybové léčby (analytického cvičení i cvičení na neurofyziologickém podkladě), kineziotapingu. Součástí programu je vždy poradenská a konzultační činnost.

30 min - 55 min; dle domluvy a potřeby

Diagnostika a terapie nohou

dětí a dospělých

Podrobné statické i dynamické vyšetření nohou, interpretace výsledků, objasnění nálezu a jeho příčiny a cílená terapie.

Na místě výroba korekčních stélek na míru, aktivní terapie speciálními technikami, možnost využití cíleného kineziotapingu dané vady a obuvnické poradenství, včetně sestavení individuálního návodu ke koupi vhodné obuvi.

55 min; cena korekční stélky 250 - 400 Kč

Měkké techniky, mobilizace, trakce

Samostatné ošetření určité tělesné části, partie, k uvolnění svalových spazmů, stažených fascií, k odstranění kloubních blokád.
30 min - 60 min; dle požadavku a potřeby

Reflexní a vazivová masáž

30 min - 60 min; dle rozsahu ošetřované oblasti a domluvy

Klasická a sportovní masáž

30 min - 90 min; dle potřebného rozsahu a domluvy

Kineziotaping

2 Kč za 1 cm bavlněné pásky (3 Kč za 1cm hedvábné pásky) + platba za strávený čas tejpováním dle aktuálního ceníku.

Cena včetně depilace ošetřované plochy a použití speciálního podkladového lepidla (v případě potřeby)

Při rozsáhlejší aplikaci cena dohodou.


Manuální lymfodrenáž

Dle požadavku, potřeb terapie a domluvy lze využít kterékoliv sestavy či libovolné kombinace sestav (krk zepředu, krk zezadu, obličej + hlava, hrudník, břicho, horní končetiny, dolní končetiny zepředu, dolní končetiny zezadu, bedra, záda) 

- dle toho se odvíjí časová náročnost.

60 - 180 min
Speciální nabídkou je pak celotělová manuální lymfodrenáž o délce trvání 200 min, během které jsou ošetřeny všechny výše popsané partie.


 

V ceně je vždy zahrnuta pitná kúra zvyšující efekt terapie.

Těhotenská masáž

40 - 55 min 

Komplexní těhotenská péče

Úleva od těhotenských obtíží, příprava na porod a mateřství.

Lekce zahrnuje manuální zásah (masáž/ mobilizace/ PIR/ AGR atd.), těhotenské cvičení, poradenství, konzultace, tejpování (v případě potřeby a dohody; cena pásky dle ceníku).

45 - 60 min 

Anticelulitidní péče

Anticelulitidní masáž se zábalem.

60 min

Skupinové cvičení

Různého druhu: SM systém, DNS koncept, kruhový trénink, cvičení pro těhotné, cvičení pro obézní, cvičení na korekci vad nohou...

Určeno pro 2 osoby, cena dohromady.

60 min

Pozitivní termoterapie infralampou

Nahřívání infračerveným světlem.

Lze samostatně nebo jako součást komplexní terapie.

10 - 30 min; dle potřeby a velikosti nahřívané plochy

Rebox terapie

Léčba přístrojem Rebox -physio 3

10 - 30 min; dle nálezu, požadovaného rozsahu a domluvy

Výroba aktivních korekčních stélek do obuvi

Cena se odvíjí od spotřebovaného materiálu (250 - 400 Kč)

1. výroba akt. kor. stélek je nutně vždy součástí 55 minutového procesu vyšetření a ošetření nohou!

Workshopy a přednášky

Tématické (ergonomie při práci, nadváha a obezita, těhotenství, porod, poporodní péče, vývoj dětí, diagnostika a terapie vadného držení těla a skolióz, diagnostika a terapie nohy, sportovní fyzioterapie atd.), dle dohody. 


Pro skupiny jednotlivců, firmy, mateřská centra, zájmové organizace, školky, školy, sportovní týmy atd.


Pořádané v ordinaci i mimo ni. Mohu dojet na místo určení.


Cena dohodou. Nejsem plátce DPH.Ceny platné od 1. 1. 2020

Všechny služby jsou v zařízení poskytovány za přímou platbu v hotovosti, bez účasti zdravotních pojišťoven.

Za nedostavení se na smluvený termín terapie bez předchozí včasné omluvy (aspoň 24 hodin předem) je při další návštěvě dotyčnému účtován poplatek 100Kč (pokrývá jen výdaje na chod ordinace)  

 

PERMANENTKY


Využijte finančně zvýhodněné množstevní vstupy na nabízené procedury.

Využijte možnost uplatnění příspěvku vaší zdravotní pojišťovny na soustavnou pohybovou aktivitu! V ordinaci vám bude vystaven doklad.

DÁRKOVÉ POUKAZY

Záleží vám na vašich blízkých? Dbejte o jejich zdraví, fyzickou a psychickou kondici a věnujte jim dárkový poukaz na služby v ambulanci Fyzio Prošková. Poukaz lze vystavit v jakékoliv hodnotě, na jakoukoliv proceduru nebo prostě nechte výběr na obdarovaném.

Krásný dárek, kterým uděláte radost.