• řešení bolestí pohybového aparátu
  • poúrazová fyzioterapie
  • řešení vadného držení těla, vrozených i získaných vad pohybového aparátu
  • vyšetření a korekce ortopedických vad nohou, doporučení vhodné obuvi
  • řešení nadváhy, obezity, otoků
  • těhotenská a poporodní fyzioterapie
  • sportovní fyzioterapie
  • ergonomické poradenství
  • regenerační a relaxační procedury

MŮJ PŘÍSTUP


Zabývám se diagnostikou, prevencí a léčbou poruch lidského pohybového systému. Ve své praxi vycházím z anatomických, fyziologických a  biomechanických zákonitostí, poznatků z vývojové kineziologie člověka a jednotlivých medicínských oborů. 

Kladu důraz na komplexní přístup. Lidské tělo je velmi složité a je nutné jej chápat jako celek, protože všechny jeho části jsou spolu nějakým způsobem propojeny. Problémy se většinou řetězí v typických vzorcích a bývají často výsledkem působení mnoha faktorů v čase. Velkou roli hrají naše anatomické předpoklady, kvalita psychomotorického vývoje a pohybových vzorů v centrální nervové soustavě, působení zátěže v čase atd.  Navenek se většinou ozve bolest či dysfunkce určité partie, ale podstata problému je často hlubší a globální a přesně takové musí být i řešení, má-li být léčba efektivní. Zkrátka zakopaný pes je většinou jinde než v místě projevu obtíží a je proto nezbytné porozumět všem vazbám, umět objasnit skutečnou příčinu problému, nevěnovat se jen ,,špičce ledovce". 

S každým pracuji zcela individuálně a tvořím terapeutický plán na míru. Ve své praxi nejsem limitována zdravotními pojišťovnami, stanovenými limity vedení, zbytečnými úředními šimly, jak tomu bývá ve státních zařízeních. Délku návštěvy plánuji dle své rozvahy. Mám-li k dispozici lékařské zprávy, studuji nálezy a začleňuji je do diagnostiky, toto velmi vítám.

Samozřejmostí je pro mě objasnění nálezu, vysvětlení podstaty obtíží a všech možností řešení. Nebudete jen figurkou nějaké pasivní terapie, ale skutečně pochopíte v čem spočívá váš problém, budete si umět poradit v mnohých situacích a všech obtíží se postupně zbavíte. A já k tomu velmi ráda léčebně přispěji vším co umím! 

Pracuji s dospělými a dětmi od 2 let.


TECHNIKY MNOU POUŽÍVANÉ


K vyšetření používám osvědčené diagnostické metody a postupy. K dispozici mám základní fyzioterapeutické nástroje a přístroje, navíc také certifikovanou váhu se schopností impedančního měření procenta tělesného tuku a svalové hmoty či led-podoskop pro kvalitní diagnostiku nohou.  

Z léčebných postupů využívám techniky ošetření měkkých tkání, mobilizace, trakce, techniky postizometrické relaxace, antigravitační relaxace, klasické, sportovní, těhotenské masáže, reflexní a vazivové masáže, manuální lymfodrenáže (podle MUDr. Bechyně), koncept spirální stabilizace (neboli SM systému MUDr. Smíška), cvičení dle vývojových řad - koncept dynamické neuromuskulární stabilizace (dle prof. Koláře), senzomotorická cvičení, cvičení s využitím nestabilních ploch, cvičení s pružnými tahy, cvičení v závěsném posilovacím systému, kineziotaping, lymfotaping, infračervené záření, terapii přístrojem Rebox a další.

SPOLUPRÁCE


Spolupracuji s jednotlivci, firmami, skupinami, spolky, týmy, organizacemi...  Nebojte se mě oslovit s poptávkou konkrétního programu, jsem schopná vám jej připravit na míru.

Realizuji přednášky, workshopy, skupinová cvičení. 

FYZIO PROŠKOVÁ
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!